New Fence มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและลูกค้าสามารถไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยยึดการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเรา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ดูหน้างาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง
"รั้ว" สำคัญไม่ต่างจากบ้าน คุณต้องเลือกให้ดีที่สุด...ปัจจัยในการตัดสินใจหลายประการเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด New Fence ... พร้อมมอบความสุขให้คุณ
ในร
าครั้วบนดิน สูง 2 เมตร ราคา 1,500 บาทต่อเมตร
 
 
Counting Visitor

©Copyright 2012 All rights reserved. Powered by New Fence Intertrade Ltd.Part.